lịch công tác
Lịch công tác tuần từ ngày 16/9/2019 đến ngày 20/9/2019
[ Cập nhật vào ngày (14/09/2019) ]


Thứ

SÁNG

CHIỀU

Ngày

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thời gian, nội dung

Thành phần

Địa điểm

Hai

16/9

9g00: Họp Đảng ủy BP khối phòng ban

 

9g30: Họp bàn về kế hoạch hợp tác dạy tiếng Anh văn chuyên ngành tại Trường ĐHYDCT

- ĐU BP Khối phòng ban

 

 

- BGH, P.NCKH-HTQT, GV BM Ngoại ngữ và CB có giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành;

Đại diện tổ chức VietMD

P.PHT

ĐVC

 

 

PH1

14g00: Họp giao ban khoa

 

15g00: Họp về kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, nhân sự

 

 

15g30: Họp báo cáo về hoạt động của TT Gamma

- TP họp GB khoa

 

- Các thành viên (theo TB số 1238, ngày 06/9/2019); Ban Tổ chức, nhân sự HĐT, Trưởng/ Phó P.TCCB, TCHCQT BV

- Theo GM

PHK

 

 

PH2

 

 

PH1

Ba

17/9

 

 

 

14g00: Họp về nội dung và kế hoạch hoạt động của Trường năm học 2019-2020

 

15g30: Họp thông qua chương trình đào tạo về lâm sàng và YHGĐ cho BS YHDP

- CT HĐT, BGH, GĐ BV, Trưởng P.TCCB, ĐTĐH, SĐH, TCKT, QTTB, TK HĐT

 

- Thành viên thường trực Hội đồng KH và ĐT, Trưởng & Phó P.ĐTĐH

 

 

 

PH1

18/9

8g00: Họp Hội đồng trường

Thành viên Hội đồng trường

PH1

13g30: Họp Hội đồng trường (tt)

Thành viên Hội đồng trường

PH1

Năm

19/9

 

 

 

 

13g30: Họp thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo sau đại học thuộc Khoa Y

 

 

16g00: Họp BTV Đảng ủy

- BGH, BCN và Trợ lý ĐTSĐH Khoa Y, Trưởng các BM có giảng dạy SĐH, Trưởng/Phó P.SĐH, ĐBCL; GV liên quan

 

- BTV Đảng ủy

 

 

PH1

 

 

Sáu

20/9

9g30: Họp thông qua dự thảo quy trình thi trên máy tính

PHT-TS Phương, Trưởng/ Phó P.ĐTĐH, ĐTSĐH, KTHI, CTSV, CNTT, ĐBCL, TTPC, BM Tin học, Tổ biên soạn

 

PH1

13g30: Họp thông qua chuẩn đầu ra các ngành đào tạo sau đại học thuộc Khoa Dược, RHM, YTCC, ĐD-KTYH

 

14g00: Hội thảo công tác cố vấn học tập

- BGH, BCN và Trợ lý ĐTSĐH các khoa liên quan, Trưởng các BM có giảng dạy SĐH, Trưởng/ Phó P.SĐH, ĐBCL; GV liên quan

- Theo kế hoạch số 1240, ngày 06/9/2019

 

PH1

 

 

 

HT

K.ĐD

Ghi chú:

- 07g30 16/9/2019: Hội thảo khoa học kỹ thuật chuyên đề bệnh lý Glaucoma; TP: cán bộ có đăng ký; tại PH2.

- 18g00 16/9/2019: Hội thảo Tiếng Anh lâm sàng; TP: Cán bộ và SV quan tâm; tại HT Khoa ĐD.

- 13g30 19/9/2019: Thi tốt nghiệp lần 2 - hệ liên thông CQ (môn KH Mac-Lenin và TT HCM).
Phòng HCTHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết