Thông tin, hoạt động
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiếp và làm việc với các cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam.
[ Cập nhật vào ngày (26/04/2014) ]

Vào ngày 17/3/2014, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT) đã đón tiếp và làm việc với các cơ quan hợp tác quốc tế (HTQT) Nhật Bản tại Việt Nam về công tác đào tạo Điều dưỡng tại Trường ĐHYDCT. Đoàn gồm ông Nimojiya Osamu, Giám đốc Tổ chức Phát triển nguồn nhân lực Châu Á (NPO/Asian Human Power Networks); ông Hirobumi Miki, Tư vấn cấp cao, Bộ phận Phát triển xã hội và khu vực, tập đoàn quốc tế KRI, và ông Tomoyuki Okada, Tổng Bí thư Bệnh viện Narahigashi.


Chủ trì tiếp đoàn là PGs.Ts. Đàm Văn Cương, Phó hiệu trưởng Trường ĐHYDCT, BsCKII. Lại Văn nông, Trưởng Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, cùng sự tham gia của đại diện Khoa Điều dưỡng, Phòng Đào tạo Đại học và Phòng NCKH-QHQT. 

Đoàn đã cập nhật các thông tin về nhu cầu, tình hình đào tạo, hành nghề điều dưỡng tại Nhật; hoạt động tuyển chọn và đào tạo điều dưỡng ở Việt Nam sang làm việc tại Nhật. Đoàn đã trao đổi, khảo sát thông tin về tình hình đào tạo điều dưỡng ở Cần Thơ và những đóng góp của tổ chức giáo dục JICA đối với hoạt động đào tạo điều dưỡng ở Việt Nam. Đây là một hoạt động trong điều tra hiện trạng đào tạo điều dưỡng tại các trường y khoa Việt Nam, để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực đào tạo điều dưỡng giữa hai nước. 

Đại diện lãnh đạo Trường đã bày tỏ mong muốn xây dựng hợp tác trao đổi giáo dục với các viện trường y khoa, và bệnh viện Nhật Bản, thông qua các cơ quan HTQT Nhật Bản, để tăng cường trình độ giảng viên và chất lượng đào tạo điều dưỡng của Trường.

Một số hình ảnh tiếp đoàn

image002.jpg

image004.jpg

image006.jpg
Phòng NCKH-QHQTCác ý kiến của bạn đọc

liên kết