Thông tin học bổng
Thông báo tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng Thạc sĩ Fulbright năm học 2015-2016
[ Cập nhật vào ngày (17/01/2014) ]


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG NCKH-QHQT                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  03 /NCKH-QHQT                                         Cần Thơ, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

(Tuyển chọn ứng viên cho chương trình học bổng Thạc sĩ Fulbright năm học 2015-2016) 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Trường

         Theo tinh thần thông báo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội về việc tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học bổng Thạc sỹ Fulbright năm học 2015-2016, nay Phòng NCKH-QHQT thông báo đến các cán bộ Trường quan tâm và có nhu cầu đăng ký tham gia.

1.      Đối tượng tham gia:

-         Là công dân Việt Nam (không mang 02 quốc tịch);

-         Có ít nhất 01 bằng tốt nghiệp đại học;

-         Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tính đến thời gian đăng ký;

-         Có bằng TOEFL/iBT 79 điểm hoặc IELTS 6.5.

2.      Các ứng viên không được tham gia bao gồm:

-         Các ứng viên đã được nhận 01 suất học bổng Fulbright dành cho sinh viên;

-         Các ứng viên hiện đang sinh sống/ học tập tại Mỹ;

-      Các ứng viên đã có bằng cử nhân hoặc thạc sỹ tại 01 trường đại học của Mỹ trong vòng 03 năm trở lại đây.

-      Nhân viên làm việc cho các cơ quan của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam hoặc những người thân của nhân viên này trong thời gian họ đang công tác hoặc 01 năm sau khi họ được miễn nhiệm.

3.   Các chuyên ngành đào tạo: Nhân chủng học, Giáo dục học, Nghiên cứu môi trường, Quản lý hệ thống CNTT, Ngôn ngữ học/ Giảng dạy ngôn ngữ, Luật, Khoa học thư viện, Triết học, Tâm lý học, Quản lý hành chính, Y tế công cộng, Xã hội học, Nghiên cứu giới tính, Quản lý dự án…

4.      Hồ sơ gồm có:

-         01 đơn đăng ký;

-         02 bài luận (mục tiêu nghiên cứu và quan điểm cá nhân)

-         03 thư giới thiệu;

-         Bảng điểm và bằng cấp;

-         Bảng điểm TOEFL iBT và/hoặc IELTS;

-         Sơ yếu lý lịch

5.      Hạn chót nhận hồ sơ: 17h ngày 28/04/2014.

Lưu ý: chỉ nhận hồ sơ đăng ký qua mạng (online application), không nhận fax hoặc email.

6.      Để biết thêm thông tin về chương trình, xin vui lòng liên hệ Cô Nguyễn Thị Hạnh, trợ lý của chương trình - điện thoại: (04) 3850-5089, email: nguyenHT4@state.gov hoặc tham khảo trang web:  http://vietnam.usembassy.gov/fvst.html.

Trân trọng.


 Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu NCKH-QHQT

KT. TRƯỞNG PHÒNG NCKH-QHQT

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Thái Thị Ngọc Thúy 

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

liên kết