Văn bản Trường
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (16/04/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

355/ QĐ-ĐHYDCT.KĐCL

07/05/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo Khoa/ bộ môn- Phòng ban- Trung tâm- Đơn vị trực thuộc trường Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

356/ QĐ-ĐHYDCT.KĐCL

07/05/2012

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

3

357/ QĐ-ĐHYDCT.KĐCL

07/05/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

1738/QĐ-ĐHYDCT

26/12/2016

Quyết định ban hành Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016

 

5

423/QĐ-ĐHYDCT424/QĐ-ĐHYDCT

8/2/2017

Quyết định thành lập hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

 

6

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

 

7

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

 

8

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

9

2555/QĐ-ĐHYDCT

30/10/2018

Quy định về việc mức thu học phí các lớp ngắn hạn năm học 2018-2019

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc