Đào tạo, Khảo thí, Đảm bảo chất lượng
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO, KHẢO THÍ (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (06/03/2018) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

502/QĐ-ĐHYDCT

06/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo trình độ đại học

 

2

509/QĐ-ĐHYDCT

08/06/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và hoạt động giảng dạy của kỹ thuật viên

 

3

 777/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (sửa đổi)

 

4

  778/QĐ-ĐHYDCT

21/08/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, quản lý học viên, sinh viên đi thực tập ở nước ngoài

 

5

 950/QĐ-ĐHYDCT

08/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức, hướng dẫn, đánh giá việc tự học trong chương trình đào tạo đại học, sau đại học theo hệ thống tín chỉ

 

6

 1024/QĐ-ĐHYDCT 

19/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định miễn học phần Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục thể chất

 

7

1048/QĐ-ĐHYDCT

27/09/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo liên tục của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

1361/QĐ-ĐHYDCT 

 13/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng ngân hàng câu hỏi thi tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

 1406/QĐ-ĐHYDCT 

 22/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định thi kết thúc học phần (điều chỉnh, bổ sung) tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

10 

 1419/QĐ-ĐHYDCT

28/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý sử dụng kinh phí đào tạo liên tục

 
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc