Văn bản khác
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN KHÁC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (18/01/2019) ]


TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

1336/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

2

1337/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Trường

 

3

 1364/QĐ-ĐHYDCT

01/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hộp thư góp ý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

4

  1572/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

5

06/QĐ-ĐHYDCT

04/01/2018

Quyết định ban hành Quy chế giám sát

 

6

135/QÐ-ÐHYDCT

01/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quản lý xe ô tô trường

 

7

1389/QĐ-ĐHYDCT

17/7/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác Thư viện và sử dụng Thư viện

 

8

1878/QĐ-ĐHYDCT

10/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác văn thư

 

9

2010/QĐ-ĐHYDCT

10/10/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra

 

10

2363/QĐ-ĐHYDCT

06/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế

 

11

2440/QĐ-ĐHYDCT

26/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

12

2508/QĐ-ĐHYDCT

20/12/2018

Quyết định ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành

 

13

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại trường

 

Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc