Văn bản khác
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN KHÁC (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (07/06/2019) ]


 

TT

 hiệu

Ngày

Trích yếu

Ghi chú

1

260/QĐ-ĐHYDCT

14/4/2009

Quyết định ban hành quy định quản lý công tác QHQT

 

2

134/QĐ-ĐHYDCT

9/3/2011

Quyết định ban hành quy định về công tác bảo vệ trường

 

3

269/QĐ-ĐHYDCT

28/4/2011

Quyết định ban hành Nội qui nhà xe cán bộ viên chức và nhà xe sinh viên

 

4

1479/QĐ-ĐHYDCT

15/12/2011

Quyết định ban hành quy định mở, đóng và ra, vào tại các cổng

 

5

1480/QĐ-ĐHYDCT

15/12/2011

Quyết định ban hành quy định giữ trật tự và vệ sinh trong trường

 

6

753/QĐ-ĐHYDCT

10/9/2012

Quyết định ban hành quy định về An toàn vệ sinh lao động

 

7

329/QĐ-ĐHYDCT

03/5/2013

Quyết định ban hành quy định về công tác bảo vệ

 

8

827/QĐ-ĐHYDCT

02/7/2015

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Trường

 

9

1442/QĐ-ĐHYDCT

24/11/2015

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử

 

10

850/QĐ-ĐHYDCT

03/8/2016

Quyết định ban hành Quy định về thời gian mở, đóng cổng, trực bảo vệ và việc ra vào tại các cổng trường

 

11

1185/QĐ-ĐHYDCT

02/10/2016

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, bảo trì, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng tài sản CNTT

 

12

1336/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

13

1337/QĐ-ĐHYDCT

07/11/2017

Quyết định về việc ban hành Quy định cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử Trường

 

14

 1364/QĐ-ĐHYDCT

01/11/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về hộp thư góp ý Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

15

  1572/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2017 

Quyết định về việc ban hành Quy định về việc kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

16

06/QĐ-ĐHYDCT

04/01/2018

Quyết định ban hành Quy chế giám sát

 

17

135/QÐ-ÐHYDCT

01/02/2018

Quyết định ban hành Quy định quản lý xe ô tô trường

 

18

1389/QĐ-ĐHYDCT

17/7/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác Thư viện và sử dụng Thư viện

 

19

1878/QĐ-ĐHYDCT

10/9/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác văn thư

 

20

2010/QĐ-ĐHYDCT

10/10/2018

Quyết định ban hành Quy định về công tác kiểm tra

 

21

2363/QĐ-ĐHYDCT

06/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về tư vấn, hỗ trợ công bố bài báo quốc tế

 

22

2440/QĐ-ĐHYDCT

26/11/2018

Quyết định ban hành Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo

 

23

2508/QĐ-ĐHYDCT

20/12/2018

Quyết định ban hành Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành

 

24

2570/QĐ-ĐHYDCT

28/12/2018

Quyết định ban hành Quy định mời chuyên gia nước ngoài giảng dạy tại trường
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc