Đảm bảo chất lượng
MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Nhấp vào link này để xem danh sách văn bản)
[ Cập nhật vào ngày (06/01/2023) ]


TT

Số, ký hiệu

Ngày

Tên loại, trích yếu nội dung

1

30/QĐ-ĐHYDCT

5/01/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

2

27/QĐ-ĐHYDCT

5/01/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

3

26/QĐ-ĐHYDCT

5/01/2023

Quyết định về việc ban hành Quy định lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

4

1231/QĐ-ĐHYDCT

1/06/2021

Quyết định ban hành Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục của Trường đại học Y Dược Cần Thơ

5

1230/QĐ-ĐHYDCT

1/06/2021

Quyết định ban hành Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục đại học tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ

6

2552/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định lấy ý kiến của các bên liên quan về công tác đào tạo và các hoạt động khác của trường

7

2551/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

8

2550/QĐ-ĐHYDCT

25/12/2018

Quyết định ban hành Quy định tự đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo

9

1738/ QĐ-ĐHYDCT

26/12/2016

Quyết định ban hành Tài liệu Hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2016

10

357/QĐ-ĐHYDCT

07/05/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

11

356/QĐ-ĐHYDCT

07/05/2012

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

 

355/QĐ-ĐHYDCT

07/05/2012

Quyết định ban hành Hướng dẫn quy trình tự đánh giá chất lượng giáo dục đơn vị đào tạo Khoa/ bộ môn- Phòng ban- Trung tâm- Đơn vị trực thuộc trường Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Ban biên tậpCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích