Công tác sinh viên
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2021) Chủ đề "Tiếp bước tự hào"
[ Cập nhật vào ngày (28/12/2020) ]


28-12-20-2.jpgPhòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

liên kết