Xét chức danh GS, PGS
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 (Điều chỉnh lần 4)
[ Cập nhật vào ngày (20/11/2021) ]


20-11-21.jpgPhòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích