Xét chức danh GS, PGS
Công khai hồ sơ điện tử của ứng viên xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (01/11/2021) ]


CÔNG KHAI HỒ SƠ ĐIỆN TỬ CỦA ỨNG VIÊN XÉT CÔNG NHẬN

ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

TẠI HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021

 

Theo quy định tại Điều 11, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg, Đại học Y Dược Cần Thơ công khai hồ sơ ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021.

 

 

TT

Họ tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

1

Nguyễn Minh Phương

PGS

Y-Nhi khoa

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

2

Nguyễn Ngọc Rạng

PGS

Y-Nhi khoa

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

3

Nguyễn Thắng

PGS

Dược-DL-DLS

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây
Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích