Xét chức danh GS, PGS
Thông báo Công khai hồ sơ ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021
[ Cập nhật vào ngày (01/12/2021) ]


Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.

Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 đã tiến hành họp các phiên ngày 29/11/2021 và ngày 30/11/2021 để nghe báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ của từng ứng viên; nghe các ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan và đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của từng ứng viên.

Căn cứ kết quả thẩm định, đánh giá và bỏ phiếu tín nhiệm theo quy định, Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thông báo kết quả như sau:

Tổng số ứng viên chức danh Phó Giáo sư được xét tại Hội đồng: 03 người.

Số ứng viên đủ điều kiện bỏ phiếu tín nhiệm: 03 người.

Số ứng viên không đủ điều kiện để bỏ phiếu tín nhiệm: 0 người.

- Kết quả như sau:

+ Số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 03 người.

+ Số ứng viên không đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định: 0 người.

TT

Họ tên ứng viên

Chức danh đăng ký

Ngành, chuyên ngành

Đơn vị công tác

Hồ sơ ứng viên

1

Nguyễn Minh Phương

PGS

Y-Nhi khoa

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

2

Nguyễn Ngọc Rạng

PGS

Y-Nhi khoa

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

3

Nguyễn Thắng

PGS

Dược-DL-DLS

Trường ĐHYDCT

Xem tại đây

            1. Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 công khai kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 của các ứng viên nộp hồ sơ tại Hội đồng.

            2. Thời gian công khai từ ngày 01/12/2021 đến ngày 16/12/2021. Ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi về PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 qua địa chỉ email: ntnvan@ctump.edu.vn hoặc gửi theo địa chỉ: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, số 179, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

            3. Hồ sơ công khai gồm: Danh sách các ứng viên được Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021 xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư - Phó giáo sư và Mẫu số 01-Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư.


Tập tin đính kèm

Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích