Xét chức danh GS, PGS
Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2022
[ Cập nhật vào ngày (20/05/2022) ]
24-5-22-2.jpg
Phòng Khoa học công nghệ và Quan hệ đối ngoạiCác ý kiến của bạn đọc

Tiện ích