Phòng chống dịch virus corona
Hướng dẫn khai báo điện tử bằng phần mềm NCOVI
[ Cập nhật vào ngày (01/06/2020) ]

Dưới đây là video hướng khẩn khai báo điện tử bằng phần mềm NCOVI.

Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=SBV96zF_NKI&feature=youtu.beCác ý kiến của bạn đọc