Xét nghệm - truy vết
Toàn thể viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sars-Cov-2
[ Cập nhật vào ngày (09/08/2021) ]

Thực hiện công văn số 3848/BYT-DP của Bộ Y tế và kế hoạch số 2604/KH-SY về việc thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên và người lao động tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Theo kế hoạch số 1270/KH-ĐHYDCT về việc tổ chức sàng lọc COVID-19 cho viên chức và người lao động, ngày 25 tháng 06 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 820 cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


image001.jpg

Quang cảnh của buổi lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ, viên chức,
 người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, Nhà trường đã đảm bảo bố trí khung thời gian hợp lý, tránh việc tập trung đông người, giữ khoảng cách và theo nguyên tắc 1 chiều. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về quyền lợi và trách nhiệm của trong việc lấy mẫu xét nghiệm…Các cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn tuân thủ nguyên tắc 5K khi tham gia lấy mẫu: đảm bảo tất cả đều đeo khẩu trang khi đến xét nghiệm; thực hiện khử khuẩn, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tại nơi chờ xét nghiệm, đảm bảo giữ khoảng cách giữa mọi người đến xét nghiệm, không tập trung quá đông, khuyến khích mọi người thực hiện khai báo y tế. Hiện tại, Nhà trường đã chia buổi xét nghiệm là 7 đợt lấy mẫu xét nghiệm, để tránh việc tập trung quá đông các cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đến xét nghiệm vào cùng một khung giờ nhất định. Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, các cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được hướng dẫn quy trình tổ chức lấy mẫu và một số hướng dẫn cụ thể. Mọi quy trình sàng lọc, lấy mẫu và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định nhằm đảm bảo an toàn cho cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ..

image001.jpg 

Khâu chuẩn bị trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2 cho cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

image001.jpg

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vùng tỵ hầu cho cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

image001.jpg

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vùng hầu họng cho cán bộ, viên chức, người lao động và bác sĩ nội trú đang thực hành tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

image001.jpg

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vùng hầu họng cho cán bộ Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

image001.jpg

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Nhà trường chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Sở Y tế và CDC tỉnh Cần Thơ, đội tình nguyện lấy mẫu của Trường thực hiện sàng lọc SARS COV2 bằng phương pháp Realtime PCR cho toàn thể cán bộ, người lao động của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

image001.jpg

Cán bộ, viên chức, người lao động  của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đảm bảo khoảng cách trong lúc chờ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV2
Phòng Thông tin và Truyền thôngCác ý kiến của bạn đọc