Tin tức
Hội thảo công tác giảng dạy chủ đề, học phần bằng tiếng Anh
[ Cập nhật vào ngày (12/09/2020) ]

Ngày 10 tháng 09 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo công tác giảng dạy chủ đề, học phần bằng tiếng Anh.


Tham dự tại buổi hội thảo có PGs. Ts. Nguyễn Văn Lâm - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đại diện các lãnh đạo Khoa, trung tâm, đơn vị, ban chủ nhiệm bộ môn thuộc các Khoa.

Mở đầu hội thảo, Ths. Phạm Kiều Anh Thơ - Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học giới thiệu các đại biểu tham gia, tuyên bố lý do hội thảo và báo cáo tình hình, qui định triển khai thí điểm giảng dạy học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

image001.jpg

Ths. Phạm Kiều Anh Thơ - Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học mở đầu buổi hội thảo

Tại buổi hội thảo, các báo cáo viên đã trình bày về kết quả khảo sát việc dạy và học tập chủ đề bằng tiếng Anh, báo cáo tham luận của giảng viên tham gia giảng dạy và quản lý lớp học.

image001.jpg

Ths. Trần Trương Ngọc Bích - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ báo cáo tại hội thảo

image001.jpg

Ts. Nguyễn Thị Thu Trâm - Phó trưởng khoa Khoa học cơ bản báo cáo tại hội thảo

 image001.jpg

Ts. Cao Thị Tài Nguyên - Trưởng Bộ môn Sinh học – Di truyền báo cáo tại hội thảo

  image001.jpg

Ths. Hà Thị Thảo Mai - Bộ môn Hóa sinh báo cáo tại hội thảo

 image001.jpg

Ths. Võ Nguyên Hồng Phúc - Bộ môn Gây mê hồi sức báo cáo tại hội thảo

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất phương án, cách thức tổ chức dạy và học để góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác giảng dạy chủ đề, học phần bằng tiếng Anh của cán bộ, giảng viên của Trường.

* Hình ảnh của buổi thảo luận tại hội thảo 

image001.jpg

Ths. Ngô Phương Thảo - Trưởng Phòng Công tác sinh viên thảo luận tại hội thảo 

image001.jpg

Ths. Liêu Vĩnh Đạt - Phó trưởng Bộ môn Ngoại thảo luận tại hội thảo 

image001.jpg

Ts. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ - Trưởng Liên bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất thảo luận tại hội thảo

Kết thúc tại hội thảo, PGs. Ts. Nguyễn Văn Lâm - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã kết luận những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Nhà trường rất quan tâm đến công tác giảng dạy chủ đề, học phần bằng tiếng Anh và mong rằng đẩy mạnh hơn nữa trình độ ngoại ngữ của các giảng viên tại đơn vị quản lý. 

image001.jpg

PGs. Ts. Nguyễn Văn Lâm - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phát biểu tổng kết hội thảo

Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phòng CNTTCác ý kiến của bạn đọc

liên kết