Tin tức
06 chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhận Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục quốc gia
[ Cập nhật vào ngày (02/08/2021) ]

Hội đồng Kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục của Trung tâm KĐCL giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã gửi Chứng nhận 06 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ (ĐHYDCT) để công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục gồm các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học.


1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpgNhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, xác nhận mức độ CTĐT đáp ứng mục tiêu đề ra, làm căn cứ giải trình với xã hội về thực trạng chất lượng của CTĐT, làm cơ sở cho người học lựa chọn ngành học và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực; trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã không ngừng hoàn thiện, tự đánh giá và cải tiến chất lượng giáo dục của các CTĐT. Sau quá trình đánh giá độc lập (đánh giá ngoài) từ các chuyên gia (tháng 12/2020 và tháng 01/2021); 06 chương trình đào tạo trình độ đại học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, gồm các ngành: Y khoa, Y học cổ truyền, Răng hàm mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học đã được Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm KĐCL giáo dục thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thẩm định kết quả kiểm định chất lượng (tháng 4/2021).

Trường vinh dự đón nhận các Quyết định và Giấy Chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục có giá trị từ ngày 14/6/2021 đến ngày 14/6/2026; cụ thể:

 

Ngành đào tạo

Tỷ lệ tiêu chí đạt

Quyết định cấp GCN

Số GCN

Y khoa

92%

156/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.10/CEA-AVU&C

Y học cổ truyền

92%

155/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.09/CEA-AVU&C

Dược học

92%

157/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.11/CEA-AVU&C

Răng Hàm Mặt

90%

159/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.13/CEA-AVU&C

Điều dưỡng

90%

158/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.12/CEA-AVU&C

Kỹ thuật xét nghiệm y học

90%

160/QĐ-KĐCLGD ngày 14/6/2021

CTĐT2021.14/CEA-AVU&C

 

Việc được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục các CTĐT một lần nữa khẳng định uy tín, vị thế của Trường với người học và xã hội trước sứ mệnh đào tạo ra nguồn lực nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu của xã hội. Trường cam kết không ngừng đảm bảo và nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động, thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng, đầu tư có trọng điểm nhằm tạo sự hỗ trợ tốt nhất cho người học giúp người học đạt chuẩn đầu ra CTĐT với mức độ cao nhất.
Phòng Đảm bảo chất lượngCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

tiện ích