Tin tức
Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017
[ Cập nhật vào ngày (05/04/2017) ]

Ngày 04/4/2017, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 117 học viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017.


image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho các học viên

Ngày 04/4/2017, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 117 học viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2017. 

Trong thời gian từ ngày 28/3 - 04/4/2017, 117 học viên là đảng viên mới đến từ các tổ chức đảng trực thuộc. Trong quá trình học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, bao gồm: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, (2) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, (5) Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, (6)Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, (9) Xây dựng Đảng về đạo đức - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, ban tổ chức lớp học đã dành thời gian 01 buổi để giảng viên trao đổi, giải đáp những câu hỏi đặt ra của các học viên trong quá trình học tập đồng thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong thành phố và nhà trường trong thời gian gần đây. 

Đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới đầu tiên tại Đảng ủy Trường triển khai theo nội dung chương trình và tài liệu mới, có sự điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở văn kiện Đại hội XII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đặc biệt, tất cả các chuyên đề đều được các giảng viên soạn giảng bằng giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, tăng cường sự đối thoại, tương tác giữa giảng viên và học viên. Kết quả 100% học viên đạt từ loại khá trở lên, trong đó có 42 học viên được xếp loại xuất sắc, chiếm 36,8%.

image001.jpg

Đồng chí Trần Thị Thanh Hương - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy đọc quyết định cấp giấy chứng nhận

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Trung Kiên -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với vinh dự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên -  Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu bế giảng lớp học

Tại lễ bế giảng, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy đã trao giấy chứng nhận cho 42 học viên có kết quả học tập đạt loại xuất sắc của lớp bồi dưỡng đảng viên mới năm 2017

image001.jpg

image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao giấy chứng nhận cho các học viên


image001.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Trâm – đảng viên Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đại diện toàn thể học viên phát biểu cảm nghĩ viên

image001.jpg

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 

image001.jpg

Quang cảnh buổi lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới
Thanh Hương - Văn phòng Đảng ủyCác ý kiến của bạn đọc

liên kết