Tin tức
Hội thảo Công tác Cố vấn học tập năm học 2019 – 2020
[ Cập nhật vào ngày (24/09/2019) ]

Thực hiện Kế hoạch số 1240/KH-ĐHYDCT ngày 06/9/2019 về việc tổ chức Hội thảo Công tác Cố vấn học tập năm học 2019 – 2020; Nhằm tăng cường thông tin, trao đổi kết hợp giữa Cố vấn học tập với Ban chủ nhiệm Khoa và các đơn vị liên quan, tăng cường sự phối hợp giữa các Khoa với các phòng chức năng trong công tác quản lý sinh viên nhằm từng bước khắc phục những hạn chế đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu phát triển chung của nhà trường; Tập huấn CVHT về duyệt kế hoạch học tập, đánh giá rèn luyện trực tuyến;


Ngày 20/9/2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Hội thảo Công tác Cố vấn học tập năm học 2019 - 2020 với sự tham dự của Thầy PGS.TS Nguyễn Trung Kiên - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng Nhà trường, Cô TS Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng cùng Quý Thầy Cô Trưởng, phó phòng ĐTĐH, CTSV, Khảo Thí, CNTT; Ban chủ nhiệm các khoa; Chánh văn phòng khoa; Trợ lý đào tạo đại học và trợ lý CTSV các khoa; Cố vấn học tập các lớp đại học năm học 2019 - 2020.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

IMG_3895.JPG

TS Nguyễn Minh Phương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

IMG_3870.JPG

Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn về đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến

IMG_3863.JPG

Phòng Đào tạo đại học hướng dẫn về duyệt kế hoạch học tập

Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc

liên kết