Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Giải phẫu bệnh học
[ Cập nhật vào ngày (02/10/2019) ]

Vào lúc 09 giờ 30, ngày 13 tháng 09 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Giải phẫu bệnh học do Bộ môn Giải phẫu bệnh, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Giải phẫu bệnh học bao gồm:  
1.  PGs.Ts. Đàm Văn Cương                - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts.Bs. Nguyễn Thị Hải Yến              - Phản biện 1.
3.  Bs.CKII. Nguyễn Thanh Anh Tuấn   - Phản biện 2.
4.  PGs.Ts. Võ Huỳnh Trang                  - Ủy viên.
5.  Ths.Bs. Hoàng Minh Tú                    - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg
Ths.Bs. Hoàng Minh Tú - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Giải phẫu bệnh học cấp Trường.

1.jpg
Ths.Bs. Nguyễn Văn Luân thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Giải phẫu bệnh học
3-1.jpg

1.jpg
Phản biện 1 và phản biện 2 góp ý cho giáo trình
1.jpg
Ths.Bs. Nguyễn Văn Luân thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng
1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết