Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Bào chế và Công nghệ Dược II
[ Cập nhật vào ngày (22/10/2019) ]

Vào lúc 08 giờ 00, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Bào chế và Công nghệ Dược II do Bộ môn Bào chế - Công nghiệp Dược, Khoa Dược biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình o chế và Công nghệ Dược II bao gồm:  
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên  - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Huỳnh Văn Hóa        - Phản biện 1.
3.  Ts. Lê Văn Nhã Phương        - Phản biện 2.
4.  PGs.Ts. Dương Xuân Chữ     - Ủy viên.
5.  Ts. Phạm Thị Tố Liên             - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg
Ts. Phạm Thị Tố Liên - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Bào chế và Công nghệ Dược II cấp Trường.
1.jpg
Ts. Huỳnh Thị Mỹ Duyên thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Bào chế và Công nghệ Dược II
1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình 
1.jpg
Ts. Huỳnh Thị Mỹ Duyên thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg
Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận Giáo trình được thông qua
1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thuPhòng ĐTĐHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết