Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Một số dạng thuốc đặc biệt
[ Cập nhật vào ngày (23/10/2019) ]

Vào lúc 09 giờ 30, ngày 15 tháng 10 năm 2019, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Một số dạng thuốc đặc biệt do Bộ môn Bào chế - Công nghiệp Dược, Khoa Dược biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Một số dạng thuốc đặc biệt bao gồm:  
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên  - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Trần Văn Thành       - Phản biện 1.
3.  Ts. Lê Văn Nhã Phương        - Phản biện 2.
4.  PGs.Ts. Dương Xuân Chữ     - Ủy viên.
5.  Ts. Phạm Thị Tố Liên             - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1 (1).jpg
Ts. Phạm Thị Tố Liên - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Một số dạng thuốc đặc biệt cấp Trường.
1 (1).jpg
Ts. Huỳnh Thị Mỹ Duyên thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Một số dạng thuốc đặc biệt
1 (1).jpg

1 (1).jpg

1 (1).jpg

1 (1).jpg
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình
1 (1).jpg
Ts. Huỳnh Thị Mỹ Duyên thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1 (1).jpg
Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua
1 (1).jpg
Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Phòng ĐTĐHCác ý kiến của bạn đọc

liên kết