Tin tức
Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2020) ]

Ngày 19/6/2020, Đảng ủy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức lễ bế giảng và trao giấy chứng nhận cho 77 học viên lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới năm 2020.


4.jpg

4.jpg

4.jpg

4.jpg

Đồng chí Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy trao giấy chứng nhận cho các học viên

Trong thời gian từ ngày 14/6 - 19/6/2020, Đảng ủy Trường đã tổ chức lớp học cho 79 học viên là đảng viên mới đến từ các tổ chức đảng trực thuộc. Trong quá trình học tập, các học viên của lớp đã được nghiên cứu, tiếp thu 10 chuyên đề theo tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, bao gồm: (1) Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, (2) Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, (3) Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa, (4) Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, (5) Phát triển Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, (6)Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, (7) Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, (8) Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, (9) Xây dựng Đảng về đạo đức, (10) Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, Ban Tổ chức lớp học đã dành thời gian để giảng viên trao đổi, giải đáp những câu hỏi đặt ra của các học viên trong quá trình học tập đồng thời cung cấp thông tin về tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong thành phố và nhà trường trong thời gian gần đây. 

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới tại Đảng ủy Trường triển khai theo nội dung chương trình và tài liệu mới, có sự điều chỉnh, bổ sung do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đặc biệt, tất cả các chuyên đề đều được các giảng viên soạn giảng bằng giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp giảng dạy, liên hệ giữa lý luận với thực tiễn, tăng cường sự đối thoại, tương tác giữa giảng viên và học viên. Kết quả có 21 học viên được xếp loại xuất sắc, chiếm 26,6%.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao tinh thần, thái độ và kết quả học tập của các học viên. Đồng thời đề nghị các học viên tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với vinh dự là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thanh Hương - Văn phòng Đảng ủyCác ý kiến của bạn đọc

liên kết