Tin tức
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình sau đại học An toàn phòng xét nghiệm, Tổ chức và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cấp Trường
[ Cập nhật vào ngày (20/09/2022) ]

Ngày 17 tháng 09 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu 02 giáo trình sau đại học An toàn phòng xét nghiệm, Tổ chức và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cấp Trường do Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học biên soạn.


Hội đồng thẩm định, nghiệm thu giáo trình Nguyên lý quản lý – Các kỹ năng quản lý cơ bản cấp Trường gồm:

- Chủ tịch Hội đồng: PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

- Phản biện 1: PGs. Ts. Hà Thị Anh – Trưởng khoa xét nghiệm y học, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

- Phản biện 2: PGs. Ts. Lâm Vĩnh Niên – Trưởng Bộ môn Sinh hóa, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

- Ủy viên: Ts. Nguyễn Hữu Thuận – Trưởng Bộ môn Vi sinh – Kí sinh, Khoa Y, Trường Đại học Nam Cần Thơ

- Ủy viên thư ký: Ts. Dương Thị Bích, Giảng viên Trường Đại học Tây Đô

Giáo trình An toàn phòng xét nghiệm, Tổ chức và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm được biên soạn dành cho đối tượng sau đại học. Ban biên sọan báo cáo chi tiết nội dung trước Hội đồng nghiệm thu, Hội đồng kết luận giáo trình được biên soạn đạt chất lượng, phù hợp chương trình đào tạo và đề nghị thông qua nghiệm thu.

          Chủ tịch Hội đồng PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kết luận: đề nghị ban biên soạn chỉnh sửa các lỗi định dạng theo góp ý của thành viên Hội đồng, thống nhất thông qua nghiệm thu giáo trình An toàn phòng xét nghiệm, Tổ chức và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm cấp Trường. Thầy đánh giá cao năng lực chuyên môn ban biên soạn đã hoàn thành quyển giáo trình và gửi lời cảm ơn đến các thành viên Hội đồng là các nhà khoa học có uy tín đã về tham gia Hội đồng giúp thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình An toàn phòng xét nghiệm, Tổ chức và quản lý chất lượng phòng xét nghiệm.

 image001.jpg

Chủ tịch Hội đồng PGs. Ts. Nguyễn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ kết luận tại buổi nghiệm thu giáo trình cấp Trường

 image003-.jpg

Hội đồng nghiệm thu giáo trình Nguyên lý quản lý – Các kỹ năng quản lý cơ bản cấp Trường


Phòng Thông tin và Truyền thôngCác ý kiến của bạn đọc

Liên kết

 

 

 

 

 

 

 

tiện ích