Tin tức
Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh sinh viên đầu năm học 2018 – 2019
[ Cập nhật vào ngày (20/09/2018) ]

Thực hiện hướng dẫn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và đào tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ triển khai kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu năm học 2018 – 2019 từ ngày 20/8 đến ngày 08/9 năm 2018 nhằm giúp sinh viên nắm bắt những thông tin tổng quan về Trường, phương hướng nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong năm học mới.


IMG_8268--.jpg

Sinh viên tham dự “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”

Các buổi sinh hoạt đã giúp các em sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục về chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; nhiệm vụ của người học  nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

image001-.jpg

PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên - Bí Thư Đảng ủy, Hiệu Trưởng phát biểu về tình hình phát triển Trường trong cơ chế tự chủ và nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018 - 2019

image001-.jpg

BS.CKII. Dương Hữu Nghị - Phó Bí Thư Đảng ủy phổ biến Luật an ninh mạng, nhắc nhở sinh viên đề cao cảnh giác, giữ vững tinh thần cảnh giác cách mạng, đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng. Chuyên đề đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay.

image001-.jpg

PGS.TS. Trần Viết An - Trưởng Phòng Đào tạo đại học giới thiệu chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019, phổ biến một số thông tin mới trong quy chế, quy định về  đào tạo, định hướng chuyên khoa, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Phòng công tác sinh viên phổ biến các quy chế về công tác sinh viên do nhà  trường ban hành; các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường, văn hóa, văn nghệ, rèn luyện thân thể do nhà trường tổ chức…Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế phổ biến quy định sinh viên nghiên cứu khoa học.

co Van sinh hoat SV NCKH.png

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Vân - Phó Trưởng Phòng NCKH-HTQT phổ biến quy định Sinh viên nghiên cứu khoa học đến sinh viên
Tin và ảnh : Cẩm Hồng - Việt XôCác ý kiến của bạn đọc

liên kết