Tin tức
Sở y tế Thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ họp bàn về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành y tế năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (14/03/2019) ]

Chiều ngày 13/03/2019, Sở y tế Thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ họp bàn về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học ngành y tế năm 2019.

CNTT Theo https://canthotv.vn/Các ý kiến của bạn đọc

liên kết