Tin tức
Hoạt động hỗ trợ công bố quốc tế của giảng viên Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2019) ]

Công bố quốc tế vừa có ý nghĩa quan trọng đối với cá nhân nhà khoa học, vừa là một tiêu chí để đánh giá, xếp hạng trường đại học. Bài báo được đăng tải trên các tạp chí khoa học quốc tế sẽ khẳng định chất lượng công trình nghiên cứu, thước đo năng lực nghiên cứu, khả năng hội nhập của cán bộ, giảng viên.Số bài báo đã đăng, số lần trích dẫn của bài báo là một trong những tiêu chí để đánh giá và xếp hạng đại học.


127.jpg

Trong năm 2019, tập thể cán bộ giảng viên Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ đã có nhiều bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế với chỉ số Impact Factor cao và tham gia biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh.

Nhằm ghi nhận nỗ lực của cán bộ giảng viên cũng như khuyến khích, động viên tinh thần nghiên cứu sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã có chính sách chi tiền hỗ trợ cho các tác giả được đăng trên các tạp chí quốc tế và biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh. Hy vọng đây là động lực cho giảng viên, cán bộ Trường tiếp tục phát huy và đẩy mạnh năng lực nghiên cứu khoa học và xuất bản trong tạp chí quốc tế trong thời gian tới.

Phòng NCKH-HTQT trân trọng công bố danh sách các bài báo khoa học của giảng viên của Trường được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế và biên soạn sách chuyên ngành tiếng Anh năm 2019.

sfsfsfssdfsf.jpg

Công bố quốc tế và cho xuất bản các bài báo đòi hỏi những khó khăn, tuy nhiên đây là con đường tất yếu để các cán bộ, giảng viên vươn lên hội nhập với khoa học thế giới; một giảng viên đại học không thể tách rời việc nghiên cứu khoa học với giảng dạy. Hơn nữa, niềm vui khi bài báo được đăng, được công nhận về năng lực là niềm vui vô giá của người giảng viên – những người làm công tác “trồng người”.

Hy vọng trong những năm tới với sự hỗ trợ của Nhà trường, nhiều công trình khoa học có chất lượng và mang tầm cỡ quốc tế của giảng viên và cả sinh viên sẽ tăng về số lượng và chất lượng

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tếCác ý kiến của bạn đọc

liên kết