đào tạo đại học


Vào lúc 8 giờ ngày 03 tháng 02 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Sản phụ khoa 2 do Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y biên soạn.Vào lúc 14 giờ ngày 11 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Sản phụ khoa 1 do Bộ môn Phụ Sản, Khoa Y biên soạn.


Vào lúc 9 giờ, ngày 02 tháng 12 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu giáo trình Đạo đức y học cấp Trường do bộ môn Tổ chức và quản lý y tế (Khoa Y tế công cộng) biên soạn.Vào lúc 14 giờ 00, ngày 21 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Phương pháp điều trị không dùng thuốc do bộ môn Y học cổ truyền – Khoa Y biên soạn.
Vào lúc 09 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần do Bộ môn Tâm thần, Khoa Y biên soạn. Chủ biên giáo trình là PGs.Ts. Nguyễn Văn Tuấn và đồng chủ biên Ths.Bs. Nguyễn Văn Thống.


liên kết

 

 

Số người online: 97
Tổng số lượt truy cập:28235768