đào tạo đại học


Vào lúc 09 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần do Bộ môn Tâm thần, Khoa Y biên soạn. Chủ biên giáo trình là PGs.Ts. Nguyễn Văn Tuấn và đồng chủ biên Ths.Bs. Nguyễn Văn Thống.


Vào lúc 09 giờ 00, ngày 02 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Mô Phôi do bộ môn Mô Phôi (Khoa Y) biên soạn.


Kết quả xét tuyển các ngành còn lại Trường sẽ thông báo vào ngày 05/10/2020.
liên kết

 

 

 

 

Số người online: 49
Tổng số lượt truy cập:27181412