đào tạo đại học


Kết quả xét tuyển các ngành còn lại Trường sẽ thông báo vào ngày 05/10/2020.
Vào lúc 16 giờ 00, ngày 05 tháng 08 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường 02 Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học do Liên Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược biên soạn. Đây là buổi nghiệm thu giáo trình cấp Trường trực tuyến đầu tiên với các Thầy Cô phản biện ngoài trường được tổ chức do tình hình dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp.
Vào lúc 15 giờ 30, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng do Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 13 giờ 30, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Kiểm tra chất lượng Xét nghiệm do Bộ môn Xét nghiệm Cơ bản, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


Vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sức khỏe Phụ nữ, Bà mẹ, Gia đình và Chăm sóc Điều dưỡng I do Bộ môn Điều dưỡng Đa khoa hệ Ngoại, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người online: 52
Tổng số lượt truy cập:26375352