đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sinh học và Di truyền
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2020) ]

Vào lúc 8 giờ 30, ngày 10 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Sinh học và Di truyền do Bộ môn Sinh - Di truyền, Khoa Khoa học Cơ bản biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Sinh học và Di truyền bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên    - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Trần Ngọc Dung        - Phản biện 1.
3.  PGs.Ts. Trương Trọng Ngôn   - Phản biện 2.
4.  Ts. Trần Thị Thanh Khương    - Ủy viên.
5.  Ths. Trịnh Thị Hồng Của        - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1a.jpg

PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu thông qua nội dung chương trình buổi họp Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Sinh học và Di truyền cấp Trường


1a.jpg

Ths. Trịnh Thị Hồng Của - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Sinh học và Di truyền cấp Trường


1a.jpg

Ts. Cao Thị Tài Nguyên thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Sinh học và Di truyền


1a.jpg

1a.jpg

1a.jpg

1a.jpg
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Sinh học và Di truyền 

1a.jpg

Ts. Cao Thị Tài Nguyên thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng


1a.jpg

1a.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua


1a.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

Số người online: 43
Tổng số lượt truy cập:25213866