đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình Chẩn đoán hình ảnh
[ Cập nhật vào ngày (15/07/2020) ]

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 25 tháng 06 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh do Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh bao gồm:
1.  Ts.Bs. Nguyễn Minh Phương    - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Trần Minh Hoàng        - Phản biện 1.
3.  PGs.Ts. Lê Văn Phước             - Phản biện 2.
4.  Bs.CKII. Bùi Ngọc Thuấn         - Ủy viên.
5.  Ths. Nguyễn Thị Giao Hạ         - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg

Ths. Nguyễn Thị Giao Hạ - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh cấp Trường

1.jpg

Ts.Bs. Nguyễn Vũ Đằng - Chủ biên Giáo trình thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh 

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Chẩn đoán Hình ảnh 

1.jpg

Ts.Bs. Nguyễn Vũ Đằng - Chủ biên Giáo trình thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg

Quang cảnh buổi họp nghiệm thu Giáo trình

1.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua  

1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

Số người online: 149
Tổng số lượt truy cập:25579681