đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xác suất - Thống kê Y học
[ Cập nhật vào ngày (15/07/2020) ]

Vào lúc 15 giờ 00, ngày 03 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Xác suất - Thống kê Y học do Bộ môn Toán, Khoa Khoa học Cơ bản biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Xác suất - Thống kê Y học bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm           - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Nguyễn Hữu Khánh        - Phản biện 1.
3.  Ts.GVC. Lâm Hoàng Chương     - Phản biện 2.
4.  Ths. Nguyễn Tấn Đạt                 - Ủy viên.
5.  Ths. Nguyễn Chí Minh Trung       - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG

PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm  - Chủ tịch hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Xác suất - Thống kê Y học cấp Trường

1.JPG

Ths Trần Trương Ngọc Bích thay mặt Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Xác suất - Thống kê Y học

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Xác suất - Thống kê Y học

1.JPG

Ths Trần Trương Ngọc Bích thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng 


1.JPG

1.JPG

Ths Nguyễn Hữu Chường và Ths Phan Thị Tuyết Nhung trả lời các ý kiến của Hội đồng

1.JPG

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua 

1.JPG

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

Số người online: 156
Tổng số lượt truy cập:25579757