đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I
[ Cập nhật vào ngày (14/08/2020) ]

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 22 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I do Bộ môn Điều dưỡng Cơ bản, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên   - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts.Bs. Nguyễn Minh Phương  - Phản biện 1.
3.  Ths. Phan Thị Diệu Thoa       - Phản biện 2.
4.  Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hân    - Ủy viên.
5.  Ths. Lê Kim Tha                   - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG
Ths. Lê Kim Tha - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I

1.JPG
Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc - thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG

1.JPG
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Điều dưỡng Cơ sở I 

1.JPG
 Ths. Nguyễn Thị Thanh Trúc  - thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng 

1.JPG
Gs.Ts. Phạm Văn Lình - Chủ biên giáo trình thảo luận cùng hội đồng thẩm định, nghiệm thu

1.JPG
Bs.CKII. Lại Văn Nông - Đồng chủ biên giáo trình thảo luận cùng hội đồng thẩm định, nghiệm thu

1.JPG
Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua  

1.JPG
Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

Số người online: 109
Tổng số lượt truy cập:27178123