đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng
[ Cập nhật vào ngày (14/08/2020) ]

Vào lúc 15 giờ 30, ngày 23 tháng 07 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng do Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng, Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình  Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng  bao gồm:
1.  PGs.Ts. Lê Thành Tài           - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts. Dương Phúc Lam            - Phản biện 1.
3.  Ths. Phạm Văn Vẽ                - Phản biện 2.
4.  Ths. Nguyễn Tấn Đạt            - Ủy viên.
5.  Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hân    - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Hân  Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng

1.JPG
Ths. Nguyễn Thị Thùy Trang thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng 

1.JPG


1.JPG


1.JPG
Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng

1.JPG
Ths. Nguyễn Việt Phương - thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.JPG
Bs.CKII. Lại Văn Nông - Chủ biên giáo trình thảo luận cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

1.JPG
Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua 

1.JPG
Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu
Phòng Đào tạo Đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

Số người online: 124
Tổng số lượt truy cập:27177775