đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình cấp Trường qua hình thức họp trực tuyến (GT Hóa trị liệu và GT Dược động học)
[ Cập nhật vào ngày (04/09/2020) ]

Vào lúc 16 giờ 00, ngày 05 tháng 08 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường 02 Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học do Liên Bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng, Khoa Dược biên soạn. Đây là buổi nghiệm thu giáo trình cấp Trường trực tuyến đầu tiên với các Thầy Cô phản biện ngoài trường được tổ chức do tình hình dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên    - Chủ tịch Hội đồng.
2.  PGs.Ts. Trần Mạnh Hùng        - Phản biện 1.
3.  PGs.Ts. Nguyễn Ngọc Khôi      - Phản biện 2.
4.  Ts. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ     - Ủy viên.
5.  Ts. Phạm Thị Tố Liên              - Ủy viên thư ký.    

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.JPG

PGs.Ts, Phạm Thành Suôl - thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học

1.JPG


1.JPG


1.JPG


1.JPG

Các thành viên Hội đồng góp ý cho Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học

1.JPG

Quang cảnh buổi thẩm đinh, nghiệm thu Giáo trình Hóa trị liệu và Giáo trình Dược động học

1.JPG

PGs.Ts. Phạm Thành Suôl thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.JPG

PGs.Ts. Dương Xuân Chữ thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.JPG

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua

1.JPG


1.JPG

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thuPhòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

Số người online: 91
Tổng số lượt truy cập:27178240