đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khoẻ tâm thần
[ Cập nhật vào ngày (12/11/2020) ]

Vào lúc 09 giờ ngày 08 tháng 11 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần do Bộ môn Tâm thần, Khoa Y biên soạn. Chủ biên giáo trình là PGs.Ts. Nguyễn Văn Tuấn và đồng chủ biên Ths.Bs. Nguyễn Văn Thống.


* Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần bao gồm:

1. Ts.Bs. Nguyễn Minh Phương – Chủ tịch Hội đồng.

2. Ts.Bs. Lê Văn Minh – Phản biện 1.

3. BsCKII. Lâm Tường Minh – Phản biện 2.

4. Ths.Bs. Nguyễn Hải Hà - Ủy viên.

5. Ths. Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên thư ký.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu:

1.jpg

Ths. Nguyễn Văn Tuấn  Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần 

1.jpg

Ths. Nguyễn Văn Thống thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần

1.jpg


1.jpg


1.jpg


1.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Chăm sóc sức khỏe Tâm thần

1.jpg

PGs.Ts. Nguyễn Văn Tuấn - Chủ biên giáo trình thay mặt  Ban biên soạn trân trọng và tiếp thu ý kiến của Hội đồng để Giáo trình được hoàn thiện hơn.


1.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua  


1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

Phòng Đào tạo Đại học và Bộ môn Tâm ThầnCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

Số người online: 36
Tổng số lượt truy cập:27241186