đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1
[ Cập nhật vào ngày (30/01/2020) ]

Vào lúc 09 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1 do Bộ môn Điều dưỡng đa khoa hệ Nội, Khoa Điều dưỡng - KTYH biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1 bao gồm:
1.  PGs.Ts. Phạm Thị Tâm           - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ths. Nguyễn Thị Thúy An       - Phản biện 1.
3.  Bs.CKII. Trương Ngọc Phước  - Phản biện 2.
4.  ĐD.CKI. Trần Thị Thu Hà       - Ủy viên.
5.  Ths. Trần Thị Như Ngọc         - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg

Ths.Trần Thị Như Ngọc - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1 cấp Trường


1.jpg

Ths.Bs. Lư Trí Diến thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Chăm sóc sức khỏe Trẻ em 1

1.jpg

Ths.Bs. Lư Trí Diến thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua

1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu

Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người online: 273
Tổng số lượt truy cập:26403672