đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thăm dò chức năng
[ Cập nhật vào ngày (30/01/2020) ]

Vào lúc 14 giờ 00, ngày 10 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Thăm dò chức năng do Bộ môn Sinh lý, Khoa Y biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Thăm dò chức năng bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Văn Lâm      - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Ts.Bs. Hoàng Khánh Hằng     - Phản biện 1.
3.  Ts.Bs. Ngô Văn Truyền         - Phản biện 2.
4.  Bs.CKII. Phạm Duyên Trinh   - Ủy viên.
5.  Ts.Bs. Đỗ Hoàng Long          - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu: 

1.jpg

Ts.Bs. Đỗ Hoàng Long - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Thăm dò chức năng cấp Trường

1.jpg

Ths.Bs. Nguyễn Phan Hải Sâm thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Thăm dò chức năng

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Thăm dò chức năng

1.jpg

Quang cảnh buổi thẩm định, nghiệm thu giáo trình

1.jpg

Ts.Bs. Trần Thái Thanh Tâm thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua

1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 
Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người online: 259
Tổng số lượt truy cập:26401282