đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Bệnh học Lao
[ Cập nhật vào ngày (30/01/2020) ]

Vào lúc 13 giờ 30, ngày 15 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình Bệnh học Lao do Bộ môn Lao, Khoa Y biên soạn.


 * Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Bệnh học Lao bao gồm:
1.  PGs.Ts. Nguyễn Trung Kiên            - Chủ tịch Hội đồng.
2.  Bs.CKII. Hứa Trung Tiếp                - Phản biện 1.
3.  Ts.Bs. Cao Thị Mỹ Thúy                 - Phản biện 2.
4.  Ts.Bs. Võ Phạm Minh Thư              - Ủy viên.
5.  Ths.Bs. Dương Thị Thanh Vân        - Ủy viên thư ký.    
Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu:

1.jpg

Ths.Bs. Dương Thị Thanh Vân - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình Bệnh học Lao cấp Trường

1.jpg

Ths.Bs. Trần Thanh Hùng thay mặt  Ban biên soạn báo cáo tóm tắt nội dung giáo trình Bệnh học Lao

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

1.jpg

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình Bệnh học Lao

1.jpg

Ths.Bs. Trần Thanh Hùng thay mặt  Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng

1.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua 

1.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu 

Phòng Đào tạo đại họcCác ý kiến của bạn đọc

liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

Số người online: 247
Tổng số lượt truy cập:26401970