đào tạo đại học
Thẩm định, nghiệm thu giáo trình Đại học kinh tế chính trị Mác - Lênin cấp trường
[ Cập nhật vào ngày (30/01/2022) ]

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 25 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường Giáo trình KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN do Bộ môn Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh Khoa Khoa học cơ bản biên soạn.


* Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN bao gồm:

1.  TS. Nguyễn Minh Phương          - Chủ tịch Hội đồng.

2.  TS. Trần Văn Hiếu          - Phản biện 1.

3.  TS. Phan Văn Phúc         - Phản biện 2.

4.  TS. Nguyễn Thành Nhân                                    - Ủy viên.

5.  TS. Nguyễn Thị Thu Trâm         - Ủy viên thư ký.    

 

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi thẩm định, nghiệm thu:  

 image001.jpg

TS. Nguyễn Thị Thu Trâm - Thư ký hội đồng thông qua Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu Giáo trình KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 


image001.jpg

image001.jpg 

Các thành viên Hội đồng góp ý cho giáo trình KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN 

 

image001.jpg

TS. Trần Thị Hồng Lê - thay mặt Ban biên soạn giải trình và trả lời các ý kiến của hội đồng  

 image001.jpg

Hội đồng thảo luận, đánh giá và kết luận giáo trình được thông qua    

 image001.jpg

image001.jpg

Ban biên soạn chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng thẩm định, nghiệm thu   


Phòng ĐTĐHCác ý kiến của bạn đọc

Số người online: 212
Tổng số lượt truy cập:39735997
tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích