Đào tạo sau đại học
Ngày 10 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức buổi thẩm định mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Y học cổ truyền.


Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức buổi thẩm định mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc.tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích