Đào tạo sau đại học
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ duyệt thông qua đề cương sau đại học năm học 2020-2021
[ Cập nhật vào ngày (30/06/2021) ]

Từ ngày 26 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức duyệt thông qua đề cương Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp.


image001.jpg

Quang cảnh của buổi duyệt thông qua đề cương Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021

Nhằm thể hiện sự quán triệt của Chính phủ trong việc đảm bảo thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì hoạt động giảng dạy và hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tích cực triển khai hoạt động giảng dạy, đào tạo, và cả hoạt động thông qua đề cương Sau đại học bằng hình thức trực tiếp kết hợp hình thức trực tuyến. Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức các buổi thông qua đề cương cho 64 học viên của 12 chuyên ngành đào tạo.

image001.jpg

Báo cáo đề cương luận văn Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021 của học viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ bằng hình thức trực tuyến

Trong suốt quá trình thực hiện đề cương, các học viên đã luôn cố gắng tranh thủ thời gian để hoàn thành các nội dung của đề tài. Đồng hành và theo sát quá trình nghiên cứu của học viên là sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, lãnh đạo Khoa/ bộ môn hướng dẫn. Bên cạnh đó, nhằm giúp học viên vững vàng tâm lý và chuẩn bị tốt cho buổi duyệt thông qua đề cương. Hiện nay, Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đường truyền để tiến hành thực hiện các buổi xét duyệt thông qua đề cương. Với sự nỗ lực và chuẩn bị kỹ càng của đội ngũ cán bộ, giảng viên và học viên của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, buổi xét duyệt đề cương Sau đại học năm 2020-2021 đã diễn ra thành công.

image001.jpg

Các thầy cô Hội đồng duyệt đề cương Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021 tổng kết, góp ý tại buổi báo cáo đề cương của học viên

image001.jpg

Hình ảnh lưu niệm của các thầy cô Hội đồng duyệt đề cương Sau đại học đợt 2 năm 2020-2021
Phòng Thông tin và Truyền thôngCác ý kiến của bạn đọc

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích