Biểu mẫu
Đơn xin điều chỉnh thông tin sinh viên
[ Cập nhật vào ngày (06/07/2020) ]


* Sinh viên xin điều chỉnh thông tin cá nhân (do nhập sai) làm theo hướng dẫn như sau:

1/ In mẫu ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN SINH VIÊN.          

2/ Sau 01 ngày làm việc, sinh viên đăng nhập tài khoản cá nhân trên trang quản lý đào tạo để kiểm tra lại thông tin cập nhật

3/ Nếu sinh viên có thắc mắc vui lòng đến liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

* Những trường hợp khác (Được các cấp thẩm quyền ra quyết định thay đổi: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh, dân tộc)  sinh viên đến liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Sinh viên để được hướng dẫn.

Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc