Biểu mẫu
Mẫu xác nhận làm lại thẻ Sinh viên
[ Cập nhật vào ngày (21/11/2018) ]


Sinh viên các Khóa 31 (Hệ liên thông & Vừa làm vừa học) và Khóa 43 (Hệ chính quy) trở về trước, sử dụng mẫu thẻ ngân hàng VietcomBank

Sinh viên các Khóa 32 (Hệ liên thông & Vừa làm vừa học) và  Khóa 44 (Hệ chính quy) sử dựng mẫu thẻ ngân hàng VietinBank
Phòng Công tác sinh viênCác ý kiến của bạn đọc