Tin tức sự kiện

Ngày 27 tháng 08 năm 2021, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức nghiệm thu 03 sổ tay hướng dẫn: Sổ tay quản lý và điều trị COVID-19, sổ tay sức khỏe COVID-19 và sổ tay hướng dẫn bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tự điều trị bằng y học cổ truyền.


Nhằm giúp nâng cao khả năng tự học và rèn luyện các kỹ năng cần có của sinh viên Răng hàm mặt năm thứ 4 và năm thứ 5 từ cơ bản đến thuần thục, đáp ứng tốt hơn chuẩn đầu ra của đào tạo bác sỹ răng hàm mặt, nhóm sáng kiến của ThS. Trần Huỳnh Trung, CN. Lâm Tiến Thịnh và CN. Trần Thị Kim Ngọc đã tiến hành tạo ra mẫu hàm nha khoa có thể gắn lên phantom head để ứng dụng trong dạy kỹ năng cạo vôi răng trong giảng dạy sinh viên.


Thực hành lâm sàng là một nội dung rất quan trọng trong chương trình đào tạo khối ngành sức khoẻ, nó chiếm phần lớn thời lượng trong cơ cấu chương trình đào tạo. Có thể nói, kết quả quá trình thực hành lâm sàng sẽ quyết định rất lớn đến tay nghề của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý dạy và học lâm sàng là một giải pháp tối ưu, giúp nâng cao hiệu quả của việc quản lý quá trình dạy và học. Đây chính là lý do nhóm tác giả KS. Huỳnh Công Hiệp, Phạm Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Duy thực hiện sáng kiến: “Xây dựng phần mềm quản lý thực tập lâm sàng”.


Ngày 05/02/2021 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.


Vừa qua, ngày 28/01/2021 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Cấp TP Cần Thơ.


Ngày 18/12/2020, tại Hội trường Khoa Y tế công cộng, Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH&HTQT) đã chủ trì tổ chức Hội thảo “Tập huấn viết bài báo khoa học dành cho học viên sau đại học” của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.


Từ 26/11/2020 đến 28/11/2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia Vòng chung kết cuộc thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Euréka lần thứ 22 năm 2020.


Webometrics là bảng xếp hạng đánh giá năng lực số hóa và mức độ lan tỏa, ảnh hưởng về tài nguyên học thuật của các cơ sở giáo dục đại học dựa trên 04 chỉ số: (1) Qui mô hệ thống website (presence); (2) Mức độ lan tỏa, ảnh hưởng của hệ thống website và thông tin trực tuyến (impact/visibility); (3) Độ mở về tài nguyên học thuật (openness) trên Google Scholar; (4) Chỉ số trích dẫn khoa học trên hệ thống cơ sở dữ liệu Scopus (excellence) của một cơ sở giáo dục đại học. Kết quả xếp hạng này được thực hiện và công bố bởi Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs (thuộc Hội đồng nghiên cứu quốc gia Tây Ban Nha).


Từ 25/11/2020 đến 27/11/2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tham gia Vòng chung kết cuộc thi Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2020.


Vừa qua, ngày 03/10/2020 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Tỉnh An Giang


Tiện ích