Hiển thị Slider
Văn bản
Thông báo về việc làm hồ sơ của cán bộ đưa vào quy hoạch

Thông báo về việc học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng Kế hoạch Kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2016Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về ĐảngThông báo về việc chuyển sinh hoạt đảng đối với cán bộ nghỉ hưu
Nghiệp vụ
Chương trình lễ kết nạp Đảng

Biên bản họp chi bộQuy trình công tác phát triển Đảng và chuyển Đảng chính thứcChương trình lễ kết nạp Đảng
Biểu mẫu
Biểu mẫu Kết nạp Đảng viên

Biểu mẫu chuyển Đảng chính thứcPhông nền lễ kết nạp ĐảngBiểu mẫu Kết nạp Đảng viên
Tin tức sự kiện
Thông báo về việc quy định thời gian và địa điểm họp chi bộ

Thông báo về việc học lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và lớp Bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mớiHướng dẫn về việc hướng dẫn mức đóng đảng phí của đảng viênThông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp ĐảngThông báo về việc quy định thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng bộ Trường
Thông báo - Sự kiện

Số người online: 1
Tổng số lượt truy cập:8862