Sứ mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi
SỨ MẠNG

       Trường Đại học Y Dược Cần Thơ có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025

       Phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành Đại học Khoa học sức khỏe định hướng ứng dụng, là đại học trọng điểm với các chương trình đào tạo tiên tiến – xuất sắc, hội nhập và Bệnh viện Trường hiện đại, kỹ thuật cao.

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trách nhiệm – Chất lượng – Phát triển – Hội nhập

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Trí tuệ - Y đức - Sáng tạo

 

 

 

 

 

 

tiện ích