Mẫu hồ sơ đăng ký mới nhất TẠI ĐÂY

Khảo sát học viên đào tạo liên tục TẠI ĐÂY

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội


Khi xem điểm thí sinh nhớ kiểm tra lại thông tin cá nhân thật kỹ( Họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh.....), nếu có sai thông tin cá nhân hoặc thắc mắc về điểm thi thì liên hệ trực tiếp văn phòng Trung tâm để điều chỉnh trong thời hạn 01 tuần kể khi có kết quả thi ( từ 30/12/2020 đến hết 06/01/2021).


tiện ích