Phiếu yêu cầu gửi chứng chỉ TẠI ĐÂY ( Lưu ý: Học viên tải cả 2 file)

Trung tâm Dịch vụ và đào tạo theo nhu cầu xã hội
Ngày 07 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức thẩm định, nghiệm thu cấp Trường giáo trình đào tạo liên tục: Bồi dưỡng chuyên khoa Gây mê hồi sức