Phân công nhiệm vụ

    HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

        BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ              

                                    ***                                                                                                                                              Cần Thơ, ngày 27 tháng 8  năm 2017.

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

BAN THƯ KÝ, BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

-----------

TT

NHIỆM VỤ

PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

1

*BAN KIỂM TRA:

- Soạn thảo các văn bản: quy trình kiện toàn nhân sự (đại hội, hội nghị), quy trình thành lập các CLB, đội, nhóm, quy trình ký kế hoạch, công văn, quy trình xét thi đua khen thưởng, quy trình xét học bổng cho sinh viên….

- Kiểm tra chấm điểm thi đua các đơn vị trực thuộc dựa trên bảng tiêu chí chấm điểm vào tháng 3/2018 để phục vụ xét thi đua khen thưởng năm học và nhiệm kỳ.

- Kiểm tra việc thực hiện điều lệ HSV Việt Nam, thực hiện nghị quyết đại hội HSV trường khóa VI, thường xuyên chấm điểm thi đua cho các đơn vị trong các hoạt động của năm học.

- Đ/c Nguyễn Minh Khởi (Trưởng ban).

- Đ/c Nguyễn Cao Nhân

(Phó ban).

- Đ/c Đặng Kim Sang (ủy viên).

- Tuyển thêm 2 – 3 cộng tác viên.

Tất cả văn bản đều trình BTK HSV phê duyệt trước khi ban hành.

2

*VĂN PHÒNG HỘI:

- Thực hiện công tác thông tin nội bộ BTK, BCH và với các đơn vị trực thuộc.

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo hàng tháng.

- Thực hiện các công tác văn thư: in ấn, photo, chuẩn bị tài liệu họp, trình ký và đóng mộc, gửi công văn cho TP, lưu số văn bản, lưu các giấy tờ quan trọng phục vụ kiểm tra, kiểm định,….

- Bảo quản con dấu của Hội sinh viên và mộc tên các cán bộ chủ chốt (Chánh văn phòng).

- Biên soạn mẫu văn bản (công văn, quyết định, kế hoạch, danh sách, báo cáo, biên bản,…) theo quy định của TW để các đơn vị trực thuộc căn cứ thực hiện.

- Viết biên bản trong các cuộc họp BTK, BCH, họp giao ban, họp xét khen thưởng…

- Phối hợp văn phòng Đoàn trường thực hiện chia ca trực văn phòng Đoàn – Hội.

- Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hân (Chánh văn phòng).

- Đ/c Vy Thị Thanh Thảo (Phó chánh văn phòng).

- Đ/c Nguyễn Hữu Trúc (Thành viên).

- Mời đ/c Nguyễn Nhật Hào - BLL Tiền Giang (thành viên).

- Tuyển thêm 4 – 5 cộng tác viên.

Nếu chánh văn phòng đi công tác ở địa phương khác thì giao mộc lại cho Phó chánh văn phòng bảo quản và thực hiện đóng mộc các văn bản.

3

*TỔ NGHIÊN CỨU DƯ LUẬN TRONG SINH VIÊN:

- Kiểm tra tình hình an ninh tư tưởng trên mạng xã hội của sinh viên trường, quản lý nick facebook của các cán bộ HSV (BCH HSV, trưởng phó các đơn vị trực thuộc) và nick của các đối tượng nghi ngờ có tiêu cực.

- Theo dõi diễn biến dư luận, các điểm nóng trên mạng xã hội, ghi nhận những bài viết, bình luận chưa phù hợp.

- Theo dõi các trang không chính thức của sinh viên thành lập, đặc biệt là các trang Confession.

- Ghi nhận những điểm nổi bật trong công tác đảm bảo ANTT trong sinh viên tại trường, việc chấp hành pháp luật và nội quy trường lớp.

- Đ/c Thạch Hoàng Diệu (Tổ trưởng).

- Đ/c Nguyễn Huy Hoàng Trí (Tổ phó).

- Đ/c Nguyễn Phương Nam (Thành viên).

- Tuyển thêm nhiều CTV để phủ sóng mạng lưới quản lý sâu rộng trong sinh viên trường.

Thực hiện báo cáo ANTT trong SV mỗi quý gửi cho HSV TP, mỗi tháng trình BCHHSV nắm tình hình, nếu có dấu hiện tiêu cực cần xử ký ngay thì báo BTK HSV giải quyết sớm.

4

*QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC BAN LIÊN LẠC:

- Thành lập thêm 2 BLL khu vực: Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

- Quản lý hoạt động và hỗ trợ, giám sát, chỉ đạo thường xuyên cho 15 Ban liên lạc trực thuộc.

- Ký các giấy tờ văn bản liên quan đến hoạt động của các BLL nếu được Chủ tịch HSV ủy quyền.

- Đ/c Thạch Hoàng Diệu

 

Đ/c Khởi và Đ/c Diệu được phép thay mặt chủ tịch HSV chủ trì các cuộc họp giao ban mỗi tháng.

5

*QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CÁC LCH KHOA, CÁC CLB:

- Quản lý hoạt động và hỗ trợ, giám sát, chỉ đạo thường xuyên cho 5 LCH Khoa, CLB VTT và những CLB sắp thành lập trực thuộc HSV trường.

- Ký các giấy tờ văn bản liên quan đến hoạt động của các LCH khoa, CLB nếu được Chủ tịch HSV ủy quyền.

- Đ/c Nguyễn Minh Khởi.

 

6

*TỔ TÀI VỤ VÀ XÃ HỘI HÓA KINH PHÍ:

- Quản lý thu chi nội bộ kinh phí hoạt động của HSV trường.

- Ban hành quy định quản lý, xác nhận cho các mục thu chi của các đơn vị trực thuộc.

- Vân động kinh phí xã hội hóa cho các hoạt động của HSV trường.

- Đ/c Trần Hoàng Yến

(Tổ trưởng).

- Đ/c Đặng Kim Sang (thành viên).

- Mời đ/c Võ Huy Hoàng (thành viên).

Chỉ tổ trưởng được phép giữ kinh phí hoạt động của HSV.

7

*TỔ SỰ KIỆN:

- Phụ trách tổ chức, triển khai các hoạt động do TW, TP và nhà trường tổ chức.

- Nồng cốt triển khai các hoạt động lớn trong năm học của Hội sinh viên trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm học.

- Phối hợp với Ban phong trào đoàn trường tổ chức các hoạt động Đoàn – Hội trong năm học.

- Đ/c Thạch Hoàng Diệu

- Đ/c Nguyễn Văn Vẹn

- Đ/c Nguyễn Đức Hiếu

- Đ/c Nguyễn Trọng Tính

- Mời đ/c Phạm Thị Kim Ngân (BLL An Giang).

Chủ tịch HSV điều hành trực tiếp các thành viên tổ sự kiện khi có hoạt động.

8

*CÂU LẠC BỘ Y HỌC CƠ SỞ:

- Thành lập group CLB y học cơ sở CTUMP.

- Chuẩn bị nhân sự BCN.

- Tổ chức, duy trì các cuộc thi  học thuật (Thử thách ECG, Tôi yêu giải phẫu học, Đấu trường y khoa,…)

- Đ/c Nguyễn Hữu Tài (Chủ nhiệm tạm thời).

- Đ/c Nguyễn Trọng Tính

(Phó chủ nhiệm).

-Tuyển thêm 5-7 ủy viên BCN lấy nguồn từ các BLL (Cà Mau, Bến Tre, Tiền Giang,…)

- Huy hoạch sinh viên làm chủ nhiệm CLB vào đầu HK2.

9

*CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN 5 TỐT:

- Tuyên truyền và triển khai sâu rộng phong trào.

- Tuyên dương và phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương.

- Thành lập và quản lý group sinh viên 5 tốt CTUMP.

- Quản lý Fanpage sinh viên 5 tốt – trường ĐHYDCT.

Đ/c Diệp Hữu Phước (Chủ nhiệm)

Đ/c Lê Tấn Phát (Phó chủ nhiệm)

Đ/c Lê Nguyễn Nhật Thi (Ủy viên).

Đ/c Hem Oanh Nết (ủy viên).

Mời đ/c Nguyễn Lê Xuân Mai - BLL Bến Tre (ủy viên).

Tuyển thêm ủy viên BCN, đảm bảo mỗi khoa ít nhất 1 sinh viên.

Tất cả thành viên BCN phải cam kết phấn đấu xét danh hiệu sv5t cấp trường trở lên 2016 – 2017.

10

*CÂU LẠC BỘ ANH VĂN:

- HSV phối hợp với Ban phong trào Đoàn trường tổ chức họp thống nhất các CLB AVCN các khoa.

 

-Nhân sự BCN CLB do các CLB AVCN các khoa họp đề xuất.

- Đ/c Nguyễn Hoàng Tín tham mưu với đ/c Nguyễn Văn Đối thực hiện.

Hoàn tất trong tháng 9/2017.

11

*CÂU LẠC BỘ MÁI ẤM NGHĨA TÌNH:

- Vận động và xét học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Quản lý hồ sơ của sinh viên khó khăn để thuận lợi xét học bổng khi có nguồn.

- Tạo sự gắn kết giữa các sinh viên và giữa cán bộ với sinh viên, đùm bọc, giúp đỡ nhau vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

- Đ/c Lâm Thị Thu Phương (Chủ nhiệm).

- Đ/c Phan Minh Vương (Phó chủ nhiệm).

 

Tuyển thêm các bạn sinh viên vào BCN (đảm bảo đủ các khoa)

12

*CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THỂ THAO:

- Tập hợp các đội thể thao của trường để tạo sân chơi rộng rãi hơn cho sinh viên.

- Thành lập các đội tuyển tham gia Hội thao TPCT.

-Nhân sự BCN lấy từ đội trưởng/ phó các đội thể thao.

-Đ/c Hem Oanh Nết điều phối giai đoạn đầu.

Hoàn tất trong tháng 9/2017.

 

*Riêng đối với các hoạt động do ĐTN-HSV trường phối hợp tổ chức (đón TSV, ngày hội việc làm, lễ hội tốt nghiệp,….) hoặc các hoạt động do nhà trường giao cho ĐTN-HSV thực hiện, Ban thư ký HSV trường sẽ thực hiện theo sự phân công nhiệm vụ của Ban thường vụ Đoàn trường (có thể sẽ thực hiện những nhiệm vụ không giống với bảng phân công này).

                                                                                                                                               TM. BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG

                                                                                                                                                       CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

  • BTK HSV TP Cần Thơ (để b/c);
  • Đảng ủy, BGH nhà trường (để b/c);
  • BTV Đoàn trường (để p/h);
  • BCH HSV trường (để t/h);
  • Lưu VP Đoàn – Hội.                                                                                                                              Nguyễn Hoàng Tín