Thông báo


Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức buổi làm việc và ký kết hợp tác với Đoàn công ty Cuộc sống tươi đẹp. Đây là hoạt động đánh dấu mối quan hệ hợp tác chính thức giữa Trường và công ty.


liên kết

 

 

 

tiện ích