Thông báo


Vừa qua, ngày 17/8/2022 Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức nghiệm thu Cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học Cấp tỉnh Bến Tre.


Tiện ích