Hội nghị - Hội thảo

Thứ Tư, 27/03/2019, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã chủ trì tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm trích dẫn tài liệu tham khảo và cách viết bài báo quốc tế cho cán bộ trường và học viên có quan tâm.


Ngày 3/10/2018, tại Hội trường Khoa Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học, Phòng Nghiên cứu Khoa học-Hợp tác Quốc tế đã chủ trì tổ chức Hội thảo tập huấn một số hoạt động khoa học công nghệ năm học 2018 – 2019.


tiện ích