Công tác sinh viên

Từ ngày 22/07 đến ngày 26/07/2019 tại xã đảo Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra hoạt động “Hướng về biển đảo quê hương” năm 2019 do Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ tổ chức nhằm giúp sinh viên nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm về phục vụ ở địa bàn xã đảo sau khi tốt nghiệp cũng như trải nghiệm những khó khăn của người dân vùng xã đảo.liên kết