Công tác sinh viên

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ–BGDĐT ngày 22/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục đại học cho các trường Quân đội đào tạo sĩ quan dự bị 2020;


Nhằm kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1951-9/1/2021), kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (25/12/1979-25/12/2020), tối ngày 10/01/2021 vừa qua, Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã hân hoan tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Truyền thống Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - Truyền thống Học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam lần thứ I năm 2021 với chủ đề "Tiếp Bước Tự Hào".
Ngày 28 tháng 09 năm 2020, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức tập huấn cho sinh viên về tính chuyên nghiệp và bản sắc ngành nghề: Vai trò của sinh viên năm cuối trong ứng phó đại dịchliên kết