Công tác sinh viênVới tinh thần tương thân tương ái, ươm mầm cho những thế hệ Bác sĩ – Dược sĩ – Cử nhân tương lai, hi vọng giúp đỡ cho những sinh viên vượt khó học tốt, đặc biệt sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi Triển lãm – đấu giá tranh/ảnh gây quỹ học bổng sinh viên vượt khó vào sáng ngày 25/12/2021.

tiện ích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiện ích