Công tác sinh viên
Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, giúp sinh viên thay đổi nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ, ý tưởng thành hiện thực. Tăng cường các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư đối với các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của sinh viên có tính khả thi cao, phù hợp thực tiễn. Ngày 03 tháng 12 năm 2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị, nhà tài trợ trong các lĩnh vực chuyên môn tổ chức vòng chung kết cuộc thi "Sinh viên CTUMP với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2022 (CTUMP - STARTUP- 2022).Ngày 24/11/2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “Vai trò của Cố vấn học tập trong quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên” năm học 2022-2023 với mục đích điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định, nội dung công tác, chính sách có liên quan nhằm phát huy tối đa vai trò của CVHT góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục, chất lượng phục vụ sinh viên phù hợp điều kiện thực tế hiện nay của nhà trường.


Thiết thực thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (25/12/2002 - 25/12/2022). Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội diễn văn nghệ với chủ đề “Blouse trắng tuổi 20” nhằm đánh dấu những bước thăng trầm sau thời gian xây dựng và trưởng thành. Hội diễn văn nghệ là sân chơi lành mạnh, mở rộng cơ hội giao lưu học hỏi giữa cán bộ, học viên và sinh viên, tạo môi trường thân thiện và gắn kết giữa các đơn vị trong toàn Trường.