Công tác sinh viên
Khởi nghiệp đòi hỏi rất nhiều kiến thức và kỹ năng. Tham gia hành trình khởi nghiệp là một cơ hội để sinh viên khám phá bản thân và nhận thức về tương lai của chính mình. Hành trình khởi nghiệp mang lại kiến thức và kỹ năng toàn diện cho mỗi sinh viên.

Hỗ trợ cho sinh viên sắp tốt nghiệp hoàn thiện kỹ năng viết CV và một số kỹ năng cần thiết đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự của Doanh nghiệp, giúp sinh viên có đủ sự tự tin và thành công trong buổi phỏng vấn là một trong những nội dung của công tác hỗ trợ sinh viên tìm việc làm sau tốt nghiệp mà Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã triển khai trong nhiều năm qua. Ngày 16/06/2022, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã phối hợp với Công ty TNHH Merap Trading và công ty CP Dược Phẩm CPC1 Hà Nội tổ chức buổi tập huấn kỹ năng sinh viên “Kỹ năng viết CV, chuẩn bị hồ sơ xin việc và kỹ năng hành nghề”.


Họp mặt Ban cán sự các lớp là hoạt động được Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thường kỳ nhằm đảm bảo thông tin hai chiều giữa sinh viên với lãnh đạo Trường, phát huy tính dân chủ trong Trường. Ngày 17/6/2022, tại Hội trường Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ đã tổ chức Buổi họp mặt Ban cán sự các lớp Học kỳ III năm học 2021-2022 nhằm chấn chỉnh lại việc thực hiện các quy định nếp sống văn minh trong Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và phổ biến nội dung các quy định về công tác thu học phí - giá dịch vụ đào tạo; Quy định khen thưởng đối với sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Quy định quản lý lưu học sinh.