Công tác sinh viên


Nhằm cung cấp đúng, đầy đủ kiến thức về vấn đề lứa tuổi dậy thì cho các Huấn luyện viên (HLV), Vận động viên (VĐV) của Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Cần Thơ để giúp các VĐV trong độ tuổi dậy thì tự tin bước qua giai đoạn này.


liên kết